Nog geen omslagen

Genres en descriptoren

Leidinggevend
Strategie
Historische periode Contemporary history
Perspectief Isometrisch
Presentatie 3D
Tijdstroom Pausable real-time
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In